Calendar

November 2021
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
 
2
4
6
7
8
9
10
13
14
15
17
19
20
21
22
23
24
27
28
29
30
 
 
 
 

No School

Time: All Day

KG

Time: All Day

Routine Immunizations

Time: All Day

Subway hot lunch

Time: All Day

Extreme Pita Hot Lunch

Time: All Day

No School

Time: All Day

Cookies from the Cocoa Tree Hot Lunch

Time: All Day

Christmas Break

Time: All Day

Back to School!

Time: All Day

KG

Time: All Day

No School

Time: All Day

No School

Time: All Day

KG

Time: All Day

No School

Time: All Day

Winter Break

Time: All Day

Winter Break

Time: All Day

Winter Break

Time: All Day

Winter Break

Time: All Day

Winter Break

Time: All Day

KG

Time: All Day

No School

Time: All Day

Grad Formals

Time: All Day

No School

Time: All Day

KG

Time: All Day

No School

Time: All Day

Good Friday

Spring Break

Time: All Day

Spring Break

Spring Break

Time: All Day

Spring Break

Time: All Day

Spring Break

Time: All Day

Spring Break

Time: All Day

NO KG!!

Time: All Day

No School

Time: All Day

ELA 9 PAT Part A

Time: All Day

ELA PAT 6 Part A

Time: All Day

No School

Time: All Day

No School

Time: All Day

NO KG!!!

Time: All Day

No School

Time: All Day

Graduation 2022

Time: All Day

Kindergarten Grad

Time: All Day

Last Day of KG

Time: All Day

Elementary Field Day

Time: All Day

Last Day of School

Time: All Day